Browsing "2.1. Сбирка X: Славянските ръкописи в Българската академия на науките" by Object

Showing results 1 to 20 of 116
№ 1. Псалтир. Краят на ХІІІ в
№ 2. Софийски псалтир (Софийски песнивец) / Псалтир на Иван Александър. 1337 г
№ 3. Псалтир, Часослов, Месецослов и Требник. Средата на ХV в
№ 4. Изборно евангелие. Краят на ХІІІ в
№ 5. Изборно евангелие и Апостол. края на ХІІІ - началото на ХІV в
№ 6. Четириевангелие. Краят на ХІІІ - началото на ХІV в
№ 7. Изборен апостол и Евангелие. Началото на ХІV в
№ 8. Изборно евангелие. ХІV в
№ 9. Четириевангелие. Първата половина на ХV в
№ 10. Четириевангелие. Средата на ХV в
№ 11. Четириевангелие. Втората половина на ХV в
№ 12. Четириевангелие. Втората половина на ХV в.; средата на ХVІ в
№ 13. Четириевангелие. Краят на ХV в
№ 14. Четириевангелие. 1550 г
№ 15. Четириевангелие. ХVІ в
№ 16. Четириевангелие. Втората половина на ХVІ в
№ 17. Четириевангелие. Началото на ХVІІ в
№ 18. Четириевангелие. началото на ХІХ в
№ 19. Миней за м. януари. Началото на ХІV в
№ 20. Миней за м. август. Средата на ХІV в
Showing results 1 to 20 of 116

 

Valid XHTML 1.0!  - Feedback